Linda Roijmans 
Ketogene Voeding en Leefstijlcoach 


Tijdens een rondje hardlopen luisterde ik naar een Podcast die me zo geïnspireerd heeft, dat ik er meteen alles over wilde weten. Na het voltooien van mijn opleiding hierin, ben ik nog steeds razend enthousiast! Ik gun ieder mens deze zelf - heling.. moeiteloos...

Loslaten
Ongeloof..
Het idee dat je zou kunnen besluiten om ziekte, pijn, vermoeidheid, angst etc. los te laten is zeer revolutionair en grensverleggend. Het is zo  tegen de overtuiging van een cultuur die gebaseerd is op "het vasthouden van controle en vechten tegen”, dat maar weinig mensen geloven dat dit zou kunnen werken.
Van verzet naar flow..........
Het werken met deze techniek is een omslag in denken zowel voor de coach als voor de cliënt. Het belangrijkste element van deze benadering is dat je een fundamenteel andere verhouding krijgt met je eigen werkelijkheid: Door het verzet tegen pijn, ziekte, geldgebrek, angst, alleen zijn enz, los te laten, krijgen deze zaken minder grip op ons. Onze verhouding met wat er is, verschuift van vechten tegen, naar deelnemen aan. De ervaring van “deelnemers” is dat er veel energie vrijkomt als verzet tegen datgene wat er is, wordt losgelaten. Je leven verandert van "moeite doen om te overleven" in steeds meer "het ervaren van je stroom".......
Geconditioneerde reflex
Als we regelmatig de techniek van het loslaten toepassen, ontdekken we dat verzet niet alleen veel energie kost maar dat het ook niet de bedoelde resultaten oplevert. Verzet tegen pijn, vermoeidheid of benauwdheid, doet de pijn, het gebrek aan energie of het benauwde gevoel vaak toenemen. En velen van ons weten dit, want we hebben het keer op keer ervaren. En toch blijven we ons verzetten. Zijn we dan gek dat we iets blijven doen waarvan we weten dat het niet werkt? Nee we zijn bepaald niet gek, we zijn vastgeraakt in gewoonten, we zijn geprogrammeerd. Het is een aangeleerde geconditioneerde reflex om je te verzetten tegen datgene wat je niet wil. Maar ons bewustzijn werkt nu eenmaal zo: Als we ons verzetten tegen wat we niet willen, neemt datgene wat we niet willen ons in beslag. Het is te vergelijken met een zaklantaarn. Datgene waar je de zaklantaarn op richt verschijnt in je blikveld. Of je wil of niet. Carl Jung vat het heel mooi samen.
What you resist, will persist.
Carl Jung

Loslaten: Hier en nu
Deze methode zou je kunnen omschrijven als een makkelijk te leren techniek die je op elk moment in staat stelt om negatieve gevoelens, beperkende gedachten en ongewenste lichamelijke sensaties (zoals pijn en vermoeidheid),“on the spot” los te kunnen laten. Het is een methode om jezelf te bevrijden van in het verleden aangeleerde, beperkende gewoonten
 
Daarnaast gebruik ik in de lijn van gewichtsbeheersing o.a. een methode als ontspanning, concentratie en met name overgave aan dit proces om tot jouw kern te komen. Om het bewustzijn te verhogen/inzicht te krijgen en tot een blijvende gedragsverandering te kunnen komen.

 

Zou het niet geweldig zijn om van binnenuit te stralen? Dat je goed gaat zorgen voor uw lichaam en ziel. Uiteraard is een gezond eet en leef patroon daarbij gebaat. Dit kan ik aanreiken door een programma op maat op te stellen, waarbij u zich fit en vrij kan gaan voelen.

We leven in een maatschappij van overconsumptie. Het wordt lastiger (door vele verleidingen) om gezonde keuzes te maken.
Onbewust eetgedrag en verkeerde eetgewoonten maken het makkelijk om in dit cirkeltje te blijven draaien. En om steeds wat meer kilo's aan te komen. Ik geloof niet in wondermiddelen, shakes of crash diëten. Ik geloof in mijzelf, en in JOU! En in ieders eigen kracht.

Graag willen we een gezond en vooral blijvend resultaat. We gaan zoeken naar een leefwijze die werkt voor jou, zonder spastisch te hoeven doen over eten. En denken in ' straffen' (ik mag niet eten, of niets ' lekkers') tot belonen 'dat heb ik wel verdiend.' De focus mag liggen op acceptatie
Een gezonde leefwijze, houdt in dat wat men eet, zodanig voeding geeft dat je letterlijk lucht en ruimte krijgt om te willen bewegen en gezond wil blijven eten, van binnenuit. I.p.v. dat men uitgeput raakt door een overdaad aan suikers...

En ten slotte, moet je zogenaamd 'spiritueel' zijn om via mij tot een blijvende gedragsverandering/cq stabiel gewicht te komen? Nee hoor! Ik noem het zo, omdat het voor mij een bepaalde betekenis heeft, namelijk dat JIJ de kern bent van alles en daarmee van het leven zelf. Wat nodig is, is dat iets in jou zich aangetrokken voelt tot wat ik met je deel op deze website, een serieuze bereidheid jezelf te bevrijden van je eet- en (over)gewichtsprobleem en een openheid voor wat ik je aanreik Daarvoor mag je dus zelfs hartstikke niet-spiritueel zijn :-) Het is maar een woord. Door je daarop blind te staren mis je misschien waar het werkelijk over gaat.